Wet AVG wet op de persoonsgegevens

Ook Schermvereniging Heerenleed heeft voor zijn leden duidelijk omschreven hoe er wordt omgegaan met de persoonsgegevens.
Alles is uitgewerkt en verklaard in een protocol van 10 punten.
Alle leden mogen dan ook weten waarom onze vereniging de gevraagde persoonsgegevens nodig heeft en hoe ermee wordt omgegaan.
Willen leden het protocol in handen hebben kunnen ze een e-mail sturen naar de penningmeester van de vereniging. Per e-mail ontvangt u dan de gegevens in het opgestelde protocol
Nieuw aangemelde leden krijgen in het vervolg bij hun aanmelding het protocol bijgestuurd.
Leden die vragen hebben kunnen kontakt opnemen met de penningmeester.
Leden die onderzoek willen doen naar zijn/haar persoonsgegevens worden doorverwezen naar de Kascommissie,
waarin 1 persoon de zogenaamde “vertrouwenspersoon “is, en die het lid verder zal bijstaan.

Schermvereniging Heerenleed voldoet hiermede aan de laatste wetgeving omtrent Algemene Verordening Gegevensbescherming die van kracht gaat per 25 mei 2018.

Schermen bij Scherm Centrum Noord

Beste Heerenleden,

Vanaf november 2017 zijn we ivm de sportaktie van Albert Heijn Supermarkten ingetrokken bij Scherm Centrum Noord. Inmiddels in maart beland schermen we hier nog steeds.

Niet helemaal zonder reden. De accommodatie is helemaal uitgerust voor onze sport. De faciliteiten zijn prima. Als bestuur vinden we het nodig om onze leden verder te informeren over de toekomst. Tussen nu en juni willen we onze leden graag ontmoeten tijden een Algemene Leden Vergadering. Via de e-mail ontvangen jullie hierover gedetailleerdere informatie en een uitnodiging voor de aanstaande ALV.

Namens het bestuur.

TRAININGEN EN LOKATIE

Trainingstijden en lokatie.

Schermen vindt plaats in Scherm Centrum Noord.Van der Hoopstraat 6, 9716,Groningen.

Traingen: Jeugd: maandagavond en donderdagavond 18:30 Р20:00. Volwassenen (vanaf14/15jaar) maandagavond en donderdagavond  20:00 Р21:30.