FAQ

Wat is schermen?

Schermen is een sport die de laatste jaren steeds meer aan populariteit wint. Jij hebt hetongetwijfeld ook weleens voorbij zien komen op televisie. Schermers zijn vaak gehuld in een wit paken dragen een masker over hun hoofd. In hun hand hebben ze een soort ‘zwaard’, dat ook wel eendegen, sabel of floret wordt genoemd. Met dit handvoorwerp dienen zij hun tegenstander te‘steken’. Door de concurrent op een bepaald deel of met een bepaalde techniek te raken, verdienteen schermer punten. Het hangt van de wedstrijdvorm af wanneer er gewonnen wordt.

Waarom gaan mensen schermen?

De meeste mensen kiezen er niet direct voor om schermen als sport te beoefenen. Dit komtvoornamelijk doordat het niet tot de populairste sporten van ons land behoort. Toch kiezen meer enmeer mensen ervoor om deze sport te gaan beoefenen. Dit heeft verschillende redenen. Ten eerstekan het zijn dat jouw vrienden/vriendinnen of broers/zussen het ook doen. Ten tweede heb jijmogelijk wel een grote interesse in de sport. De voornaamste reden is echter dat jij je met schermenontwikkelt op meerdere gebieden. Zo is niet één ding heel belangrijk, zoals snelheid. Dit speelt welmee bij het schermen, maar ook coördinatie, zelfverzekerdheid en behendigheid zijn belangrijk.Wanneer jij aan schermen doet, werk je dus telkens aan het verbeteren van deze vier kwaliteiten.

Waarin verschilt schermen van andere sporten?

Het voornaamste verschil tussen schermen en andere sporten zit hem in hetgeen jij moet kunnen. Bijvoetbal is een hard en nauwkeurig schot belangrijk en bij tennis en volleybal speelt slagkracht mee.Schermen gaat draait echter om snelheid, behendigheid, coördinatie en zelfverzekerdheid. Een andergroot verschil is fair play. Dit is in deze sport enorm belangrijk, nog veel belangrijker dan in de anderesporten. Voor de meeste schermers is respect zelfs onderdeel van de houding. Bij andere sporten isdit (nog) lang niet het geval.

Hoe word je een goede schermer?

Als schermer heb je natuurlijk één groot doel voor ogen: zo goed mogelijk worden. Het hoogsthaalbare dat jij in deze sport kunt bereiken is de Olympische Spelen. Schermen is namelijk eenolympische sport. Maar je moet heel wat doen voordat jij dit podium bereikt. De meeste schermerslukt dit echter niet. Om een goede schermer te worden, is training natuurlijk ontzettend belangrijk.Hoe meer jij traint, hoe beter je wordt. Train echter niet alleen op de vaste momenten bij jouw club,maar ga bijvoorbeeld ook naar de sportschool. Hier kun jij extra oefeningen doen om bijvoorbeeldbehendigheid, snelheid en coördinatie te verbeteren. En dit komt natuurlijk heel goed van pas bij hetschermen!

Kunnen kinderen schermen?

De meeste mensen zien schermen niet bepaald als een sport voor kinderen. Veel ouders proberen ditidee dan ook uit het hoofd van hun zoon of dochter te praten wanneer dit speelt. Toch is schermeneen sport die kinderen prima kunnen beoefenen. Sterker nog, het is juist een hartstikke goede sportvoor kinderen. Dit komt ten eerste door de rol van respect. Tijdens het schermen leren kinderenrespectvol met anderen om te gaan en dit komt ongetwijfeld van pas in hun verdere leven.Daarnaast wordt er bij het schermen gewerkt aan het verbeteren van vier disciplines. En hoe vakereen kind schermt, des te beter ontwikkelt hij deze disciplines. Ook dit kan in het verdere leven primagebruikt worden.

Hoe kun jij besparen op schermbenodigdheden?

Schermspullen worden lang niet altijd door een schermclub of -vereniging betaald. Het komt dusgeregeld voor dat jij alles zelf aan moet schaffen. Zeker wanneer je net begint, is dit een flinkeinvestering. Schermspullen zijn namelijk behoorlijk duur in de aanschaf. Je moet immers van alles ennog wat hebben. Gelukkig kun jij er betrekkelijk eenvoudig op besparen. Op het internet wordtbijvoorbeeld vaak korting gegeven op schermspullen, zeker wanneer jij alles tegelijkertijd bij dezelfdepartij koopt. Daarnaast kun jij natuurlijk nog proberen de schermspullen tweedehands van iemandover te nemen. Mogelijk ken jij wel iemand die gestopt is met schermen. Hierdoor ben jij aanzienlijkminder geld kwijt dan wanneer jij alles nieuw moet kopen!